PROJEKTY UNIJNE

 

16.12.2015
KONKURS OFERT NR 1/APP/POPW/2015

APP SERVICE Piotr Penar w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Audytu Wzorniczego przedsiębiorstwa Zamawiającego polegającego na analizie działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, którego wynikiem będzie opracowanie Strategii Wzorniczej.

POBIERZ ZAPROSZENIE

 

28.12.2015
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert NR 1/APP/POPW/2015

INFORMACJA